Projekt BISTRO u dvou přátel
je financovaný v rámci Operačního programu  Lidské zdroje a zaměstnanost, prostřednictvím ESF a rozpočtu ČR. Za podpory Královéhradeckého kraje jsme nalezli prostory pro realizaci projektu. Stavbu BISTRA u dvou přátel financovala Správa nemovitostí Královéhradeckého kraje a. s.

Cílem projektu je vybudování a provoz sociálního podniknu (bistra) s návaznou donáškovou službou po Hradci Králové.   
 

O projektu


Název projektu: BISTRO u dvou přátel
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.06/30.00170
Program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Náklady projektu: 4 827 956,19 CZK
Doba realizace projektu: 1. prosinec 2011 až 30. listopad 2013
Realizátor projektu: SKOK do života, o.p.s.
IČ: 27521753
Ulice: Velké náměstí 142
Město: Hradec Králové
PSČ: 500 02

Záměrem projektu je vybudování a následný provoz BISTRA u dvou přátel a návazné donáškové služby na území Hradec Králové. V rámci sociální firmy jsou zaměstnáni lidé s mentálním postižením, kterým byla dříve poskytována služba sociální rehabilitace. Projekt byl v první fázi zaměřen na výběr 7 osob s mentálním postižením na pracovní pozice obsluha bistra, práce v přípravovně, úklidové práce, rozvážková služba. Zástupci cílové skupiny jsou dále zaškolováni, procházejí systematickým vzděláváním, ve kterém chceme pokračovat i po skončení podpory z OP LZZ. V rámci projektu byli proškoleni i vedoucí bistra a vedoucí obsluhy v tématu sociální podnikání. Součástí projektu je i realizace marketinkových opatření, která mají zajistit dostatečný zdroj příjmů, které budeme reinvestovat do sociální firmy dle principů sociální ekonomiky. Jedná se např. o reklamu v prostředcích MHD v Hradci Králové, umístění informačních tabulí u potencionálních odběratelů našich produktů aj. Jako pozitivní vnímáme skutečnost, že podporu nám vyjádřil Krajský úřad Královéhradeckého kraje, v jehož objektu je sociální podnik umístěn. Při provozování sociálního podniku BISTRO u dvou přátel respektujeme a zachováváme principy sociálního podnikání s důrazem na aktivní participaci cílové skupiny na chodu podniku. Vycházíme přitom z naší dobré praxe, kterou při práci s cílovou skupinou uplatňujeme, tzn. klademe důraz na jejich práva, sebeobhajování, vyjadřování vlastních názorů navzdory různým handicapům. Projekt je podáván pouze v OP LZZ.
 
Projekt BISTRO u dvou přátel CZ.1.04/3.1.06/30.00170 je financován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prostřednictvím ESF a rozpočtu ČR.


Cílová skupina

Cílová skupina

Cílovou skupinu projektu tvoří dospělí lidé s lehkým mentálním postižením po ukončení školní docházky a žijící v regionu Hradce Králové a blízkého okolí. V současné době využívá služby sociální rehabilitace 25 uživatelů. Z nich 5 pracuje na otevřeném trhu práce v rámci podpory, kterou jim zajišťuje organizace a nejenom jim, ale i samotným zaměstnavatelům. Ostatní uživatelé, z nich cca mohou pracovat na částečné pracovní úvazky, tzn. jejich úroveň dovedností a znalostí je dostatečná pro výkon práce v chystaném bistru. Velikost cílové skupiny je cca 7 osob. Jedná se o mladé lidi, kteří chtějí pracovat, jsou sociálně adaptabilní, umí pracovat v týmu a do určité míry i samostatně, vydrží pracovat minimálně polovinu pracovního úvazku, mají motivaci měnit svůj život, učit se nové dovednosti a návyky, opakovat a udržet si stávající, učit se nové věci. Jedná se o lidi s mentálním postižením, kteří jsou ve věku, kdy mohou získat spoustu nových informací, dovedností, rozvíjet své schopnosti. Všichni žijí ve společné domácnosti s rodiči, potažmo zákonnými zástupci, se kterými žadatel taktéž pracuje. Většina z nich si uvědomuje nezbytnost hledání řešení pro jejich potomky, tzn. zajištění práce, bydlení s asistentem pro zajištění jejich spokojeného a bezpečného života v době, kdy se o ně nebudou moci již postarat. Při popisu cílové skupiny vycházíme z přímé zkušenosti s touto cílovou skupinou, kterou jsme získaly poskytováním služby sociální rehabilitace. Vycházíme s každodenní zkušenosti s uživateli, kteří intenzivně pracují na svých individuálních cílech ve spolupráci s klíčovými pracovníky jednotlivých uživatelů. Při práci s uživateli vycházíme z principu respektu a přátelství, dále je to princip samostatnosti a odpovědnosti za vlastní život, učíme uživatele prosazovat svá práva. Takto nastavený vztah mezi lidmi s mentálním postižením a pracovníky SKOKu vnímáme jako nejúčinnější cestu k jejich integraci.

Průběh a výsledky projektu

Průběh

V rámci projektu dojde k výběru a zaškolení cílové skupiny. Dále bude probíhat její systematické vzdělávání a vzdělávání realizačního týmu v tématu sociální podnikání. Dále bude revidována základní marketingová strategie a bude poskytována odborné poradenství na téma implementace principů sociální ekonomiky. V rámci projektu vznikne také metodika k provozu BISTRA, která bude určena pro naše zaměstnance, lidi s mentálním postižením. Bude obsahovat základní činnosti v BISTRU pro snadné učení, proto bude ve formě Easy to read. V rámci celého projektu bude probíhat celková propagace Bistra u Dvou přátel zejména ve vztahu k potencionálním a stávajícím zákazníkům, spolupracujícím organizacím a institucím státní správy a samosprávy.


Výsledky

Projekt má definované základní dva výstupy, a to: 

1. Případovou studii - způsob naplňování: sociálním podnikáním, způsob evidence: vytváření a aplikace forem a nástrojů určených k podpoře nástrojů cílové skupiny.

2. Metodiku konkrétních pracovních postupů k jednotlivým pracovním činnostem a obsluze spotřebičů, zákazníků (např. krájení). Metodika bude vypracována ve srozumitelné a jednoduché formě pro lidi s mentálním postižením.

Principy

Principy


Poskytujeme kvalitní gastronomické služby za účelem zisku.
 
Zaměstnáváme pracovníky s mentálním postižením jako své rovnocenné kolegy.
 
Všichni se bez rozdílu podílíme na rozhodování a řízení společnosti.
 
Náplň práce a pracovní povinnosti pracovníků s mentálním postižením sestavujeme s ohledem na individuální schopnosti a potřeby.  
 
V oblasti práv a povinností pracovníků se řídíme platnými právními předpisy ČR.
 
Spolupracujeme se zástupci regionální správy a samosprávy, regionálními dodavateli a společnostmi.
 
Zisk z činnosti sociálního podniku reinvestujeme minimálně z 60%.