Přijměte naše pozvání k posezení v BISTRU u dvou přátel!

Jsme sociální podnik obecně prospěšné společnosti SKOK do života. Náš pracovní tým tvoří z velké části pracovníci s mentálním postižením. Všichni bez rozdílu chceme svým talentem a nadšením maximálně přispět ke spokojenosti našich zákazníků.